Röda korset volontär talar i komradio utanför tält

Explosionen i Beirut – stort behov av stöd

Explosionen i Beirut – stort behov av stöd

Efter den enorma explosionen i Libanons huvudstad är människor fortfarande i stort behov av stöd. Vi fortsätter kämpa för att drabbade ska klara vardagen.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

– Ingen kan reparera förlusten av liv, försvunna människor och vår sorg. Jag vet inte vad jag ska säga. Smärtan är outhärdlig, säger Maria Satamian, boende i stadsdelen Karantina i Beirut där många byggnader förstörts av explosionen.

Få kan nog glömma den förödande explosionen den 4 augusti 2020 som ödelade stora delar av Beirut. Fler än 200 personer dog, 6500 skadades och omkring 300 000 människor fick sin hem skadade eller förstörda. 

Viljan att hjälpa har varit stor, inte minst från människor i Sverige, och omfattande hjälpinsatser har gjorts sedan katastrofen. Vi på Röda Korset har nått över 250 000 människor med bland annat ambulansvård, psykosocialt stöd, matpaket och stöd till försörjning.

Det finns fortfarande stora infrastrukturella skador i delar av de områden som skadades i explosionen. Hem förstördes men även många företag drabbades. Människor förlorade sitt levebröd och ekonomiska självständighet, vilket gjort att många nu är beroende av ekonomiskt stöd från Röda Korset och andra organisationer. Sedan explosionen för ett år sedan har Röda Korset delat ut 23 miljoner dollar (USD) i kontantstöd till drabbade familjer.

 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Miljontals hårt drabbade av ekonomisk kris

Återuppbyggnaden av Beirut tar lång tid och människors traumatiska upplevelser tar också tid att läka. Dessutom var folket i Libanon redan innan explosionen hårt drabbade av en ekonomisk och politisk kris.

– Krisen är så mycket djupare än själva explosionen, säger Carina Andersson, Röda Korsets representant i Beirut, och fortsätter:

– Den ekonomiska kollaps som landet befinner sig i, Corona-pandemin, eftereffekterna av explosionen och politisk instabilitet har försatt landet i en brant nedåtgående spiral. Arbetslösheten har skenat och var uppe i 40 procent i slutet av 2020. Bland den stora gruppen flyktingar i landet är siffran runt 90 procent. Priserna stiger från dag till dag, matpriserna har tiodubblats det senare året. De flesta reserver är körda i botten, särskilt bränsle. På varje bensinstation i Libanon är det långa köer för att få fatt på bränsle. Det råder stor brist på sjukvårdsmaterial och mediciner, och sjukhusen ställer in operationer på grund av brist på narkosmedel. Allt detta leder till ökad frustration med strejker och gatuprotester.

– Sen ska vi inte glömma att Libanon, som är ungefär lika stort som Skåne, är det land i världen med högst antal mottagna flyktingar per capita. Av landets 6 miljoner innevånare är 1,5 miljoner syriska flyktingar och hundratusentals palestinier befinner sig på flykt i landet, säger Carina Andersson.

Vilka har varit de största utmaningarna i återuppbyggnadsarbetet?  

– På grund av den utbredda korruptionen i landet saknar många människor i Libanon tilltro till stat och myndigheter. Den politiska instabiliteten i landet är stor och staten klarar inte av att hjälpa alla som behöver stöd. Det är ett land i spillror där de redan utsatta människorna drabbats allra hårdast. Behoven är fortsatt enorma och den politiska instabiliteten är en stor utmaning. Röda Korset kan hjälpa många människor men lösningen för att få Libanon på fötter igen ligger hos politikerna.  

Lastbilar med nödhjälp från röda korset.
Nödhjälp når fram till människorna i Beirut.

Vad är främsta fokus för Röda Korsets insatser i Libanon just nu?  

– Fokus ligger fortsatt på att hjälpa de tusentals människor som fortfarande befinner sig i utsatthet. Behoven är stora och Röda Korset fortsätter att bedriva sin verksamhet inom sjukvård, psykiskt stöd, ekonomiskt stöd och återuppbyggnad av Beirut.

Hur länge kommer insatserna att pågå?  

– Röda Korset fanns på plats i Libanon innan explosionen. Våra insatser trappades upp direkt när explosionen inträffade och våra tusentals frivilliga ryckte ut för att hjälpa. Många visade stor solidaritet med de drabbade, inte minst svenska folket. Men behoven är fortfarande stora. De humanitära behoven, särskilt bland landets många flyktingar, ökar dramatiskt i landet på grund av den kollapsade ekonomin och allt som det medför. Vi kommer att finnas på plats i Libanon och Beirut så länge behoven finns och människor behöver vår hjälp, säger Carina Andersson.

Så har vi hjälpt i Beirut

Hittills har Röda Korset bland annat gjort detta:

 • Över 250 000 personer har fått hjälp. Bland annat med matpaket och hygien-kit.
 • 125 ambulanser ryckte ut och 3 700 personer fick vård och transporterades av oss i det akuta skedet. Totalt gjordes 40 000 ambulansutryckningar.
 • Efter explosionen fick 9 800 hårt drabbade familjer varje månad hjälp med försörjning.
 • 20 000 hushåll har fått matpaket och hygienkit.
 • 15 000 personer har fått akutvård och ytterligare tusentals har fått psykosocialt stöd.

Vad vi gör mer i Libanon:

 • Varje år får 42 000 patienter blod från Röda Korsets blodcentraler.
 • Varje dag gör vår ambulanstjänst fler än 400 utryckningar.
 • Våra ambulanser har transporterat fler än 26 000 covid-19-patienter.
Hjälp delas ut i Libanon

Libanon – svår situation för redan utsatta

Vårt arbete i Libanon
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar