HeroBlock - ÅÄÖ

Behandlingscenter Göteborg

Behandlingscenter Göteborg

På behandlingscentret för krigsskadade och torterade i Göteborg hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och –eller – svåra flyktupplevelser.

Kontakta oss

Behandlingscenter Göteborg

Fax: 031–732 41 89

Visa andra kontaktvägar
Adress
Rullagergatan 6 B, 415 05 Göteborg

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeut (sjukgymnast) och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandling bedrivs individuellt och i grupp. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening.

  • Vi tar emot på remiss från andra vårdgivare, via egenanmälan, eller från exempelvis gode män, skolhälsovård, arbetsförmedling och SFI.
  • Vi ordnar med tolk vid behov, behandling hos oss är kostnadsfri.
  • Använd gärna vår remissblankett.

Ladda ner remissblankett  Download referral form

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Barn och ungdomar från 14 år samt vuxna, som lider av trauman från krig, tortyr och, eller, svåra flyktupplevelser.

Upptagningsområde

Vi tar huvudsakligen emot patienter bosatta i Västra Götaland.

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och vi samverkar med andra aktörer såsom Västra Götalandsregionen, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

För mer information, ring: 031-711 75 11.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheter inom området hälsa och vård: Bankgiro 900-8004 Ändamålskod 2020402. Stort tack för ditt stöd.

Så här går behandlingen hos oss till

Sjuksköterska guidar papperslös till rätt vård

Vård för papperslösa och andra migranter

Läs om vård för papperslösa

Tyck till (e-post)

Har du synpunkter på vården?