Händer som håller i en mobil

Lämna ett klagomål

Lämna ett klagomål

Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till Röda Korset.

Det ska vara enkelt och tryggt att lämna in klagomål och rapportera misstänkta överträdelser av lagar och regler inom Röda Korset. Vi tycker att det är viktigt att detta kommer till kännedom och vi tar klagomål på allvar.

Att lyfta och lösa problem

Om du ser något som är, eller som du misstänker, vara olagligt, i strid med Svenska Röda Korsets uppförandekod eller andra interna regler, ska du anmäla detta. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas.

Vi har tre steg i vår klagomålshantering:

1. Direkt dialog med ansvarig ordförande, chef eller frivilligledare

Om du deltar i en av Svenska Röda Korsets verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Är du frivillig i verksamheten ska du vända sig till din frivilligledare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning. Förtroendevalda och anställda i krets ska kontakta kretsordföranden i första hand.

Anställda, fältpersonal och delegater som vill lämna in klagomål på Svenska Röda Korsets verksamhet eller anställda ska i första hand vända sig till sin chef, eller till dennes chef. Du kan också vända dig till HR-avdelningen för råd och stöd.

2. Vänd dig till infoservice med ditt klagomål

Om du inte kan eller vill vända dig till din frivilligledare, kretsordförande eller chefer för att lämna ett klagomål, ska du kontakta Svenska Röda Korsets infoservice. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten.

Infoservice

Lämna klagomål till vår infoservice

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Visa andra kontaktvägar
Ring: 

3. Visselblåsning - whistleblowing

Ett tredje sätt att klaga på eller rapportera incidenter till Svenska Röda Korset är via vår visselblåsarfunktion. Alla typer av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter eller inom organisationen ska rapporteras till visselblåsarfunktionen.

Det kan gälla frekventa och systematiska missförhållanden eller allvarliga överträdelser som det finns ett allmänintresse av att de avhjälps eller avbryts som exempelvis korruption, stöld eller ekonomisk brottslighet. Det kan också röra allvarliga oegentligheter som rör enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier på systematisk basis. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen.

Vill du göra en anmälan?

Visselblåsarfunktion hanteras av PwC på uppdrag av Svenska Röda Korset. Du kan lämna en skriftlig eller muntlig rapport alternativt boka ett fysiskt möte med PwC genom att klicka på ovan länk.

Svenska Röda Korsets visselblåsarfunktion

Pojke och flicka bär Röda Kors-paket

Nolltolerans mot bedrägeri och korruption

Förhindra bedrägeri och korruption