Barn bär på Röda Kors-paket

Förhindra bedrägeri och korruption

Förhindra bedrägeri och korruption

Vår policy för förhindrande av bedrägeri och korruption visar hur vi säkerställer nolltoleransen mot bedrägeri och korruption.

  • Vi har nolltolerans mot alla former av bedrägeri och korruption.
  • Vi agerar alltid vid misstanke om bedrägeri och korruption.
  • Vi har ett fokus på förebyggande arbete för att motverka och i tid upptäcka bedrägerier och korruption.
  • Vi har externa och interna granskningsfunktioner på plats.
Händer som håller i en mobil

Klagomål till Röda Korset

Lämna ett klagomål

Definition av korruption och bedrägeri

  • Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Detta inkluderar till exempel mutor. Korruption behöver inte bara leda till ekonomisk vinning utan kan också handla om att orsaka skada på förtroendet eller varumärket Svenska Röda Korset.
  • Bedrägeri innebär att vilseledande förmå någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.

Infoservice

Har du frågor?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Visa andra kontaktvägar
Ring: