Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Förhindra bedrägeri och korruption

Vår policy för förhindrande av bedrägeri och korruption visar hur vi säkerställer nolltoleransen mot bedrägeri och korruption.
Vår policy för förhindrande av bedrägeri och korruption visar hur vi säkerställer nolltoleransen mot bedrägeri och korruption.
  • Vi har nolltolerans mot alla former av bedrägeri och korruption.
  • Vi agerar alltid vid misstanke om bedrägeri och korruption.
  • Vi har ett fokus på förebyggande arbete för att motverka och i tid upptäcka bedrägerier och korruption.
  • Vi har externa och interna granskningsfunktioner på plats.
Person håller i telefon.
Lämna ett klagomål

Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till Röda Korset.

Lämna ett klagomål

Definitioner

  • Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Detta inkluderar till exempel mutor. Korruption behöver inte bara leda till ekonomisk vinning utan kan också handla om att orsaka skada på förtroendet eller varumärket Svenska Röda Korset.
  • Bedrägeri innebär att vilseledande förmå någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.
Infoservice

Har du frågor?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.