Pojkar spelar fotboll på behandlingscenter i Malmö

Behandlingscenter Malmö

Behandlingscenter Malmö

På behandlingscentret för krigsskadade och torterade i Malmö hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. Centret har även mottagning i Hässleholm.

Kontakta oss

Behandlingscenter Malmö

Visa andra kontaktvägar
Adress: 
Drottninggatan 2 C, Malmö Postadress: Box 166, 201 21 Malmö

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), kurator, läkare och tolkar. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandling bedrivs individuellt och i grupp och vi har också anpassad verksamhet för flyktingfamiljer och barn.

Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening. På behandlingscentret genomförs även tortyrskadeutredningar enligt det så kallade Istanbulprotokollet.

  • Vi tar emot på remiss från andra vårdgivare.
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Vuxna personer, från 18 år, med flyktingbakgrund som lider av trauma från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.
  • Vi har särskild verksamhet för flyktingfamiljer och barn – Kontakta behandlingscentret direkt för mer information.

Upptagningsområde

Vi tar huvudsakligen emot patienter bosatta i Skåne.

Med våra patienters ord

Ladda ner en broschyr på ditt språk:

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och på RKC Malmö samverkar vi med andra aktörer, som Region Skåne, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation. Vi delar också med oss av vårt kunnande genom föreläsningar och vi ordnar studiebesök på centret en gång i månaden.

För mer information eller för att anmäla dig till ett studiebesök, ring 040-32 65 30.

Hänvisningsguider för barn och yrkesverksamma

Undrar du vart du kan vända dig?

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheter inom området hälsa och vård: Bankgiro 900-8004 Ändamålskod 2020402. Stort tack för ditt stöd.

Så här går behandlingen hos oss till

Sjuksköterska guidar papperslös till rätt vård

Vård för papperslösa och andra migranter

Läs om vård för papperslösa

Tyck till (e-post)

Har du synpunkter på vården?