Barn på behandlingscenter i Skellefteå

Behandlingscenter Skellefteå

Behandlingscenter Skellefteå

På behandlingscentret för krigsskadade och torterade i Skellefteå hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. Centret har även mottagning i Umeå och i Luleå.

Kontakta oss

Mottagning i Skellefteå

Verksamhetschefen: 0910-71 78 55

Visa andra kontaktvägar
Adress: 
Stationsgatan 12, 931 31 Skellefteå

Kontakta oss

Mottagning i Luleå

Verksamhetschefen: 0910-71 78 55

Visa andra kontaktvägar
Adress: 
Småbåtsgatan 5, 972 35 Luleå

Kontakta oss

Mottagning i Umeå

Verksamhetschefen: 0910-71 78 55

Visa andra kontaktvägar
Adress: 
Magasinsgatan 7, 903 27 Umeå

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer, fysioterapeut (sjukgymnast) och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening.

  • Vi tar emot på remiss från andra vårdgivare, via egenanmälan, eller från exempelvis gode män, skolhälsovård, arbetsförmedling och SFI. Använd gärna vår remissblankett.
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Vuxna personer med flyktingbakgrund, samt ensamkommande barn från 16 års ålder, som lider av trauma från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. RKC Skellefteå tar huvudsakligen emot patienter bosatta i Västerbotten och Norrbotten. Mottagning finns även i Umeå och i Luleå.

Upptagningsområde

Vi tar emot personer från Norr- och Västerbotten.

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och på RKC Skellefteå samverkar vi med andra aktörer såsom landsting, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

För mer information, ring verksamhetschef: 0910-71 78 55 eller administratör 0910-71 78 52.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheter inom området hälsa och vård: Bankgiro 900-8004 Ändamålskod 2020402. Stort tack för ditt stöd.

Sjuksköterska guidar papperslös till rätt vård

Vård för papperslösa och andra migranter

Läs om vård för papperslösa

Tyck till (e-post)

Har du synpunkter på vården?