Far som återförenats med två barn

Familjeåterförening

Familjeåterförening

Enligt Folkrätten har människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas. Vi ger dig stöd och vägledning i processen för att kunna återförenas med familjen.

Rådgivning om familjeåterförening

När du kontaktar oss kan du få information om vägen mot att återförenas med din familj. Vi informerar om:

 • Reglerna enligt utlänningslagen.
 • Hur processen går till.
 • Vilka svenska ambassader och konsulat som tar emot ansökningar gällande uppehållstillstånd grundat på anknytning.
 • Vilka dokument, från Sverige och hemlandet, som du behöver ha med dig när du ansöker.
 • Vilka myndigheter och andra organisationer i Sverige och utomlands som kan kontaktas.
 • Att vi i vissa fall kan hjälpa till med att kontakta myndigheter och andra organisationer i Sverige och utomlands.

Förbered dig inför vårt samtal

När du kontaktar oss behöver du kunna berätta:

 • Vilket datum referenspersonen (personen i Sverige) beviljades uppehållstillstånd.
 • Vilken beslutsklass referenspersonen har på Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.
 • Vilka familjemedlemmar som ansöker, eller har ansökt, om uppehållstillstånd grundat på anknytning.
 • Vilken nationalitet familjemedlemmarna har.
 • I vilket land familjemedlemmarna befinner sig.
 • Om giltiga pass finns.
 • Om Migrationsverket, migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen har avslagit ansökan eller överklagande – vilket datum ansökan avslogs och om/när beslutet eller domen har överklagats.

Kontaktformulär för individuellt stöd

Fyll i formuläret , så kan vi hjälpa dig vidare.

Till kontaktformulär

Juridiskt ombud familjeåterförening

Vi kan, i vissa särskilda fall och under vissa omständigheter, driva enskilda juridiska ärenden. Alla faktorer behöver inte vara uppfyllda men en förutsättning är att familjen har separerats på grund av krig, konflikt eller katastrof.

Vi prioriterar ärenden

 • som gäller barnfamiljer
 • där våra jurister bedömer att de kan göra skillnad
 • som skulle kunna leda till förändrad praxis
 • där det finns mycket starka humanitära skäl (undantagsfall).

Så jobbar vi med familjeåterförening

Kontakta oss

Har du frågor om familjeåterförening?

Onsdag kl. 09.00–12.00.