Vitklädd flicka i bilbaksäte

Återföreningsresor

Återföreningsresor

Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.

Kontakta oss

Har du frågor om familjeåterförening?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

 

Vilka kan få resestöd?

Ekonomiskt och praktiskt stöd (resestöd) erbjuds till familjer som separerats på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer eller flykt. Stödet ges till dig som inte har ekonomisk möjlighet att betala resan själv och gör det möjligt för familjen att återförenas så snart som möjligt. Resestöd ges endast om resan ordnas av Röda Korset i samarbete med en resebyrå.

Stödet avser i första hand större familjer och har en fast så kallad egenavgift. Egenavgiften gäller per familj, oavsett storlek (8 000 kronor om du som söker är vuxen och 6 000 kronor om du som söker var under 18 år vid din familjs ansökningstillfälle om uppehållstillstånd). Egenavgiften betalas innan resan kan genomföras. Resterande kostnad betalar Röda Korset. 

OBS! Om ansökan gäller resa för en till två personer kan det ofta vara billigare och går snabbare att ordna resan på egen hand.

Detta gäller för att du ska kunna få resestöd

  • Du och din familj ska ha varit etablerad innan flykten.
  • Din familj har fått uppehållstillstånd i Sverige och ingår i den så kallade kärnfamiljen (make/maka/partner och barn samt föräldrar till ensamkommande barn och syskon under 18 år vid ansökningstillfället om uppehållstillstånd).
  • Du ska ha uppehållstillstånd i Sverige som inte är utfärdat längre än fem år tillbaka efter det att du har fyllt 18 år.
  • Du har inte ekonomisk möjlighet att betala för dina anhörigas resa till Sverige.
  • Om du är vuxen och har beviljats flyktingförklaring ska du ha sökt resebidrag från Migrationsverket. Du måste skicka med ett skriftligt avslag i din ansökan.
  • Om du är minderårig ska du ha sökt ekonomiskt bidrag för resan från din kommun. Du måste skicka med ett skriftligt avslag i din ansökan.

Om du inte kan få stöd av oss, men din familj behöver hjälp med resan, som exempelvis vid mellanlandning och vid avreseort, kan du själv kontakta Organization for Migration IOM för att få hjälp med detta. Du betalar själv biljetten och en serviceavgift. När din familj består av mellan en till två personer kan det vara billigare och snabbare än att gå via Röda Korset.

Sök resestöd