Pojke dricker vid vattenbrunn

Gör din praktik hos oss

Gör din praktik hos oss

Vi tar emot praktikanter inom ramen för en utbildning och praktikanter från en samarbetspartner till Arbetsförmedlingen, till så kallad arbetspraktik.

Praktikanter från universitet och högskola

Inom tjänstepersonsorganisationen tar vi varje år emot ett fåtal praktikanter från universitet och högskolor. Praktiken riktar sig till studenter som har praktik inom ramen för sin utbildning eller som är i slutskedet på en utbildning på universitet eller högskola, som är relevant för den aktuella praktikplatsen. Det utgår ingen lön för praktik. En förutsättning för praktikplatsen är att du talar svenska då det är vårt arbetsspråk.

Praktikplatser för kommande termin annonseras på vår hemsida under Lediga jobb och tillsätts efter en rekryteringsprocess.

Praktik inom hälso- och sjukvård

Utbildar du dig till psykolog eller fysioterapeut och är intresserad av praktik? Du hittar kontaktuppgifter till våra behandlingscenter eller vår vårdförmedling här nedan:

Sjuksköterska guidar papperslös till rätt vård

Vård för papperslösa och andra migranter

Läs om vård för papperslösa

Arbetspraktik genom samarbetspartner till Arbetsförmedlingen

Vi har sällan möjlighet att ta emot praktikanter från en samarbetspartner till Arbetsförmedlingen till så kallad arbetspraktik, men du kan skicka en intresseanmälan till HR-service@redcross.se. Vid en intresseanmälan bör det framgå vilken praktikperiod som avses, inom vilket område du söker praktikplats, syftet med praktiken och om det finns något speciellt att ta hänsyn till. Bifoga också ett CV.

Inom tjänstepersonsorganisationen erbjuder vi, utifrån våra förutsättningar, främst praktik till personer som har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden såsom exempelvis utrikesfödda och personer med funktionsvariation.

Tjänstepersonsorganisationen erbjuder inte praktikplatser till ungdomar från högstadiet och gymnasiet utan hänvisar dessa förfrågningar till vårt ungdomsförbund eller våra lokalföreningar. Vi tar inte heller emot praktikanter i våra verksamheter utomlands.

Läs mer om att jobba hos oss