Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Gör din praktik hos oss

Vi tar emot praktikanter inom ramen för en utbildning och praktikanter från en samarbetspartner till Arbetsförmedlingen, till så kallad arbetspraktik.
Vi tar emot praktikanter inom ramen för en utbildning och praktikanter från en samarbetspartner till Arbetsförmedlingen, till så kallad arbetspraktik.

Praktikanter från universitet och högskola 

Inom tjänstepersonsorganisationen tar vi varje år emot ett antal praktikanter från universitet och högskolor. Praktiken riktar sig till studenter som har praktik inom ramen för sin utbildning eller som är i slutskedet på en utbildning på universitet eller högskola, som är relevant för den aktuella praktikplatsen. Det utgår ingen lön för praktik. En förutsättning för praktikplatsen är att du talar svenska då det är vårt arbetsspråk. 

Praktikplatser för kommande termin annonseras på vår hemsida under Lediga jobb och tillsätts efter en rekryteringsprocess.  

Arbetspraktik genom samarbetspartner till Arbetsförmedlingen 

Vi tar också emot praktikanter från en samarbetspartner till Arbetsförmedlingen, till så kallad arbetspraktik. Inom tjänstepersonsorganisationen erbjuder vi, utifrån våra förutsättningar, främst praktik till personer som har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden såsom exempelvis utrikesfödda och personer med funktionsvariation. Förfrågningar till oss gällande arbetspraktik kan skickas till HR-service@redcross.se. Vid en praktikförfrågan bör det framgå vilken praktikperiod som avses, inom vilket område man söker praktikplats, syftet med praktiken och det finns något speciellt att ta hänsyn till. Bifoga också ett CV. 

Tjänstepersonsorganisationen erbjuder inte praktikplatser till ungdomar från högstadiet och gymnasiet utan hänvisar dessa förfrågningar till vårt Ungdomsförbund eller våra lokalföreningar. Vi tar inte heller emot praktikanter i våra verksamheter utomlands.