Kvinna står i dörröppning på behandlingscenter

Arbeta med vård och behandling på Röda Korset

Arbeta med vård och behandling på Röda Korset

På våra behandlingscenter samt på vår vårdförmedling arbetar psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor. Kom och jobba med oss!

Arbeta på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Trauman från tortyr, krig och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare. Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skövde, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå.

Målet är att ge människor med trauma från tortyr, krig och flykt, behandling och stöd så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver patientarbete och stöd till anhöriga arbetar vi med utbildning och kunskapsspridning, påverkansarbete och forskning.

På våra behandlingscenter arbetar professionella team bestående av psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeut (sjukgymnast) och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandling bedrivs individuellt och i grupp. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman. Vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening.

Arbeta på Röda Korsets vårdförmedling

I Stockholm driver vi också en vårdförmedling riktad till papperslösa och andra som faller utanför samhällets skyddssystem t.ex. EU-medborgare/tredjelandsmedborgare. På mottagningen arbetar tre sjuksköterskor och en kurator som ger vård och stöd till patienter. Vi har också en nationell rådgivningstelefon och hjälper till med hänvisning och kontakt in i den ordinarie sjukvården. Läs gärna mer om vårdförmedlingens arbete.

Hjälp! Hur funkar det? Ellen Bergström lär sig mer om våra behandlingscenter.

Är du intresserad av att bli en del av oss?  

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med utbildade och erfarna Psykologer, Psykoterapeuter, Fysioterapeuter och på vissa orter kuratorer och sjuksköterskor. Även om det inte alltid är aktuellt i stunden så knyter vi gärna kontakter för framtida tjänster.  

Vi är främst intresserade av att komma i kontakt med dig som har erfarenhet av PTSD och psykisk ohälsa. Vi vill också att du har erfarenhet alternativt ett stort intresse av arbete med vår målgrupp.  

När vi söker personal så är det också meriterande med flerspråkighet, vidareutbildning med relevans på målgruppen och egen erfarenhet av behandling i grupp.  

Lediga jobb

Se alla lediga jobb

Lediga jobb

Vad vi kan erbjuda

Möjligheten att bli del av ett team med holistiskt perspektiv på människors hälsa! Våra medarbetare erbjuds handledning i grupp och annan relevant utbildning. Inte minst innebär tjänsten även chans till erfarenhets- och kunskapsutbyte med kloka och erfarna kollegor från olika yrkesgrupper inom Svenska Röda Korsets olika verksamheter och möjlighet att få bli en del av världens främsta katastroforganisation. 

Praktik? 

Utbildar du dig till psykolog eller fysioterapeut och är intresserad av praktik? Du hittar kontaktuppgifter till våra behandlingscenter eller vår vårdförmedling här nedan:

Sjuksköterska guidar papperslös till rätt vård

Vård för papperslösa och andra migranter

Läs om vård för papperslösa