Tre tjänstepersoner sitter vid skrivbord

Tjänstepersonsorganisationen

Tjänstepersonsorganisationen

Att arbeta för Röda Korset är mer än en anställning. I vår värld handlar det om att rädda liv, lindra mänskligt lidande och sprida hopp. Oavsett om du arbetar direkt i en verksamhet eller i en stödfunktion är du med och bidrar – i din profession och genom handlingskraft och mod.

Svenska Röda Korsets tjänsteorganisation

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 191 länder, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.

Den svenska organisationen har sin bas i cirka 400 lokala kretsar, men med stöd av en central tjänstepersonsorganisation med 430 tjänstepersoner på olika kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård.

Svenska Röda Korset finns alltså i hela landet men vi har större kontor för tjänstepersoner på orterna Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Här jobbar våra medarbetare med allt från direkt verksamhet som efterforskning av saknade anhöriga, stöd till våra verksamheter och lokala föreningar eller inom olika stödfunktioner som IT, HR, ekonomi eller kommunikation.

Diverse roller för tjänstepersoner

I tjänstepersonsorganisationen finns en mängd olika roller du kan arbeta med och vi annonserar löpande ut de vakanser som uppstår. I våra olika delar i organisationen efterfrågas olika typer av kompetens och bakgrund. Vi strävar efter en bred mångfald för att kunna lyckas på bästa sätt.

Vad kan du jobba med som tjänsteperson?

Vi har en mängd olika roller där vissa arbetar med direkt verksamhet och andra är stödjande roller för att skapa förutsättningar för andra. Oavsett vilken roll du har är du med och bidrar – i din profession och genom handlingskraft och mod.

Roller där du arbetar direkt med vår verksamhet

 • Migrationsrådgivare

 • Verksamhetsutvecklare

 • Tematisk rådgivare

 • Handläggare

 • Butiksmedarbetare

Roller där du arbetar inom kommunikation och insamling

 • Kampanjledare

 • Marknadsförare

 • Rådgivare

 • Key account manager

 • Pressekreterare

 • Opinionsstrateg

 • Redaktör

Roller inom stödjande funktioner

 • Administratör

 • Ekonom

 • Business controller

 • HR-partner

 • IT-specialist

 • IT- supporttekniker

 • Inköpare

 • Servicemedarbetare

 • Projektledare

Långsmal båt med Röda Korset-flagga

Så här går rekryteringen till

Rekryteringsprocessen