Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Arbeta internationellt

Vår HR-avdelning ansvarar för att hitta rätt person till rätt plats, vid rätt tidpunkt. Det kan innebära innan, under och efter en kris.
Vår HR-avdelning ansvarar för att hitta rätt person till rätt plats, vid rätt tidpunkt. Det kan innebära innan, under och efter en kris.

Rekrytering av delegater

Vi anställer personal för att implementera våra egna internationella projekt, men även för att sekondera personal till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Internationella Rödakorskommittén (ICRC). Vi kallar all vår internationella personal för delegater.

Vi arbetar jämsides med andra nationella Röda Korset-föreningar och våra delegater måste alltid respektera och anpassa sig till andra kulturer och arbetssätt. De måste hantera ovana situationer och miljöer, hantera tvetydlig information och arbeta extremt självständigt. De kan tvingas arbeta långa dagar, ibland i veckor i sträck, främst när en katastrof inträffar eller när vi opererar i ett konfliktområde.

Kompetenser vi behöver

På vår hemsida annonserar vi återkommande efter professionella och erfarna individer som vill använda sin kompetens för att bidra till vårt humanitära arbete och göra en faktisk skillnad runt om i världen.

På Svenska Röda Korset är vi särskilt intresserade av erfaren medicinsk personal, experter inom vatten och sanitet, men även andra generalister. Vi ser gärna att du talar arabiska, franska, spanska eller ryska och vi kräver att du har internationell erfarenhet och körkort.

 

Varför arbeta på Röda Korset?

Möt vår delegat och krigskirurg Andreas Wladis som berättar om varför han arbetar för Röda Korset.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder och annan praktiskt information?

Läs gärna vår handbok för delegater (finns endast tillgänglig på engelska).

Vi samarbetar inom rörelsen

Vi på Svenska Röda Korset arbetar i nära samarbete med Röda Kors- och Rödahalvmånefederationen (IFRC), Internationella rödakorskommittén (ICRC) och övriga nationella föreningar runt om i världen.

Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen

Alla nationella Rödakorsföreningar samordnar sitt arbete, exempelvis vid akuta katastrofer, genom Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen, IFRC, med säte i Schweiz. IFRCs arbete fokuserar på att genomföra hjälpinsatser för människor som drabbats av katastrofer och kriser, och kombinerar detta med utvecklingsarbete för att stärka kapaciteten hos Röda Korsets nationella föreningarna. Besök IFRCs hemsida.

Internationella Rödakorskommittén

Internationella Rödakorskommittén förkortas oftast ICRC, och representerar Rödakorsrörelsens i krig och konflikt. ICRC arbetar utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekonventionerna. ICRC utbildar i den humanitära rätten och ser till att krigets lagar efterlevs. Ofta är ICRC den enda organisation som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. De arbetar med att skydda civila, militärer, frihetsberövade personer samt med att skydda och vårda sårade och sjuka, efterforska och återförena splittrade familjer och med att utöva humanitär diplomati för att få de stridande att respektera folkrättens regler. ICRC ansvarar även för den centrala efterforskningsbyråns (Central Tracing Agency) verksamhet.

För mer information; besök deras webbplats 

För att se lediga tjänster hos Internationella rödakorskommittén (ICRC) eller Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen besök deras hemsidor, ICRC job site och IFRC job site

Träffa några av våra delegater