Två manliga delegater iklädda kepsar

Arbeta internationellt

Arbeta internationellt

Vår HR-avdelning ansvarar för att hitta rätt person till rätt plats, vid rätt tidpunkt. Det kan innebära innan, under och efter en kris.

Rekrytering av delegater

Vi anställer personal till olika typer av internationella uppdrag. Det kan vara uppdrag utomlands för Svenska Röda Korset och insatser som leds av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) eller Internationella Rödakorskommittén (ICRC). All internationell personal kallas för delegater.

Som delegat arbetar du nära kollegor i de nationella rödakorsföreningarna där du är placerad. Det innebär att kunna respektera och anpassa sig till andra kulturer och arbetssätt. Du måste kunna hantera ovana situationer och miljöer, hantera tvetydlig information och arbeta självständigt. Du kan tvingas arbeta långa dagar, ibland i veckor i sträck, främst när en katastrof inträffar eller vid insatser i konfliktområden.

Kompetenser vi behöver

På vår hemsida annonserar vi återkommande efter professionella och erfarna personer som vill använda sin kompetens för att bidra till vårt humanitära arbete och göra en faktisk skillnad runt om i världen.

På Svenska Röda Korset är vi särskilt intresserade av erfaren medicinsk personal, experter inom vatten och sanitet, men även andra generalister. Vi ser gärna att du talar arabiska, franska, spanska eller ryska och vi kräver att du har tidigare internationell erfarenhet samt körkort.

Vi förmedlar inte internationella volontäruppdrag.

Varför arbeta på Röda Korset?

Möt vår delegat - krigskirurgen Andreas Wladis som berättar om varför han arbetar för Röda Korset.

Handbok för delegater

Undrar du vad vi erbjuder, eller behöver du praktisk information? Läs vår handbok för delegater (PDF) (finns endast tillgänglig på engelska).

Vi samarbetar inom rörelsen

Vi på Svenska Röda Korset arbetar i nära samarbete med Röda Kors- och Rödahalvmånefederationen (IFRC), Internationella rödakorskommittén (ICRC) och övriga nationella föreningar runt om i världen.

Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen: IFRC

Alla nationella Rödakorsföreningar samordnar sitt arbete, exempelvis vid akuta katastrofer, genom Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen, IFRC, med säte i Schweiz. IFRCs arbete fokuserar på att genomföra hjälpinsatser för människor som drabbats av katastrofer och kriser, och kombinerar detta med utvecklingsarbete för att stärka kapaciteten hos Röda Korsets nationella föreningar. 

För mer information, besök IFRCs hemsida.

Internationella Rödakorskommittén: ICRC

Internationella Rödakorskommittén förkortas oftast ICRC, och representerar Rödakorsrörelsens i krig och konflikt. ICRC arbetar utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekonventionerna. ICRC utbildar i den humanitära rätten och ser till att krigets lagar efterlevs. Ofta är ICRC den enda organisation som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. De arbetar med att skydda civila, militärer, frihetsberövade personer samt med att skydda och vårda sårade och sjuka, efterforska och återförena splittrade familjer och med att utöva humanitär diplomati för att få de stridande att respektera folkrättens regler. ICRC ansvarar även för den centrala efterforskningsbyråns (Central Tracing Agency) verksamhet.

För mer information, besök ICRCs hemsida.

För att se lediga tjänster hos Internationella rödakorskommittén (ICRC) eller Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen (IFRC) besök deras hemsidor:

ICRC's job site (English)

IFRC's job site (English)

Träffa några av våra delegater