Ung kvinna med rött kors i bakgrunden

Om vår kapitalförvaltning

Om vår kapitalförvaltning

Röda Korset kämpar för att rädda liv och sprida hopp i Sverige och världen. Under årens lopp har vi fått in arv, donationer och fastigheter, och dessa förvaltas sedan 2012 av en extern part. En förvaltning som de senaste fyra åren genererat mer än 300 miljoner i överskott. De pengar vi får in idag går direkt till hjälpinsatser.

Varför har Röda Korset en kapitalförvaltning?

Röda Korset har via arv, donationer och fastigheter genom åren kunnat bygga upp ett kapital. Genom att på ett professionellt sätt förvalta detta kapital kan vi hjälpa fler människor under längre tid samt säkerställa organisationens stabilitet och överlevnad.

Hur mycket pengar handlar det om?

Vår kapitalförvaltning har genererat mer än 300 miljoner i överskott under fyra år, ett överskott som går till hjälpinsatser världen över. Avgiften för förvaltningen har varit mellan en och två promille. Detta är en ansvarsfull hantering av vårt kapital som säkerställer att vi kan hjälpa fler människor under lång tid framöver. Kapitalet uppgår idag till drygt 1,1 miljard kronor.

Vilka ekonomiska risker tar Röda Korset med sin kapitalförvaltning?

De pengar vi får in idag går direkt till hjälpinsatser. Vad gäller förvaltningen av kapital vi byggt upp tidigare är det avgörande att sprida riskerna och agera långsiktigt. Det kapital som förvaltas kommer från tidigare arv, donationer och fastigheter.

Röda Korset har idag en så kallad diskretionär förvaltning av vårt kapital där en extern part hanterar förvaltningen utifrån uppsatta mål och avkastningskrav som fastställts i vår placeringspolicy.

Hur vet man att kapitalet förvaltas på tryggt sätt?

Vår branschorganisation, Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), har rekommendationer för kapitalförvaltning som vi givetvis följer. Dessutom har vi egna regler och riktlinjer. FRII är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.

Röda Korsets styrelse har utsett ett finansutskott som ansvarar för en långsiktigt god avkastning på kapitalet, ett balanserat risktagande och iakttagande av de etiska riktlinjerna enligt organisationens placeringspolicy.

Placeringspolicyn ses över kontinuerligt och innehåller etiska placeringsregler med restriktioner avseende bland annat vapen och produktion av pornografi. Då hållbarhet är en viktig fråga för Svenska Röda Korset har investeringar gjorts i fossilfria fonder i såväl den svenska som den globala aktieportföljen. Avsikten är att utöka dessa andelar.

Läs mer: Svenska Röda Korsets Placeringspolicy (PDF)

Vad kostar det att förvalta det egna kapitalet?

Tack vare konkurrenskraftiga rabatter har vi legat på en avgift mellan en och två promille av kapitalet. Det ska ställas mot ett överskott på kapitalet på mer än 300 miljoner kronor under fyra år. Pengar som gett hopp och räddat livet på många människor i världen.

Vad används kapitalöverskottet till?

Överskottet används till verksamhet i Sverige och hjälpinsatser runt om i världen och det kompletterar våra insamlade medel.

Hela idén bakom vårt världsomspännande skyddsnät är att finnas på plats före, under och efter en katastrof. Hjälpbehoven i dagens värld är enorma och resurserna begränsade. Därför behöver vi använda både överskottet av vårt kapital och pengar från våra ständigt pågående insamlingar i det hjälparbete vi utför. Att vara världens främsta katastroforganisation förpliktigar.

Ett exempel på hur överskottet använts är den massvatten-anläggning som  skickats till flyktingkrisen i norra Uganda. Dit har över 600 000 människor flytt från konfliktdrabbade Sydsudan. Nära 90 procent av flyktingarna är kvinnor och barn. Tack vare denna akuta insats kan 40 000 människor få rent vatten varje dag.

Vad händer med min gåva till Röda Korset?

Din gåva går till den hjälpinsats du ger till. Om du gett en icke öronmärkt gåva går pengarna till den verksamhet där de behövs mest just nu.