Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Medpratare SFI

Ronneby

Verksamheten bedrivs som ett öppet språkcafé där vi tränar svenska på olika nivåer. Vi ger också hjälp med läxläsning. Utifrån deltagarnas önskemål gör vi även utflykter och besök på museum, marknader och andra aktiviteter.

Träna svenska

Träna Svenska