Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Kretsstämma 2023

Vi har nu genomfört årets kretsstämma. Styrelsen består av 6 ledamöter:
Ordförande Marianne Wennström   vice ordförande Anita Ekström

Sekreterare Susanne van Aaren

Kassör Helene Wiberg

Övriga ledamöter: Monica Lindén och Lillebitt Sandberg Stööp