100 års jubileum

Publicerad av: Ingrid Marianne Wennström, den 24 februari 2021.

I år har Röda Korset i Rättvik  100 år jubileum! Det är fantastiskt! 

Vi planerar för att kunna fira detta under hösten !

Nedan ses Röda Korsets ambulans i Boda på 40-talet

Röda Korsets ambulans  40 tal i Boda