Verksamheter

Läxhjälp

Läxhjälp

Ljusdal

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Odlingslotter

Ljusdal

Träna svenska

Språkcafé

Ljusdal

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten - Bingo

Ljusdal

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten - Dans

Ljusdal

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten - Hembesök

Ljusdal