Fixarhjälpen är igång

Publicerad av: Barbara Piechocinska, den 16 juni 2022.

Stenös Vänner och Röda Korset Söderhamnskretsen erbjuder hjälp med enklare praktiska uppgifter, som inte kräver yrkeskunskap, i hemmet och gräsklippning, sandning och snöskottning.

 

Tjänsten är gåvobaserad och du som kund betalar själv för materialkostnader och tillhandahåller utrustning för gräsklippning, sandning och snöskottning.

 

Fixarhjälpen kan ge dig goda tips och råd för hur du kan minska olycksrisken i ditt hem.

 

Vid behov av hjälp ring:

 

0270-12566 

 

Varje gåva är välkommen och bidrar till mer verksamhet