Medlemsbrev juni 2022

Publicerad av: Barbara Piechocinska, den 16 juni 2022.

Medlemsinformation

Till en början ett riktigt stort TACK att du är medlem i vår krets, det är så viktigt och gör så stor nytta.
Jag, som fått det stora förtroendet att vara ordförande i vår fina krets, vill berätta lite vad vi gör.

Basen i vår lokala verksamhet är second handverksamheten på Skolhusgatan. Denna verksamhet inklusive caféverksamhet är så viktig ur en rad olika perspektiv. Återanvändning av saker, möbler, kläder, skor, leksaker mm är så resurseffektivt och hållbart.
Vidare skapar det resurser som vi kan hjälpa behövande med. Idag har vi fem anställda, alla i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vidare har vi flera frivilliga och många praktikanter. På Kupan har vi också ett café, som är en samlingspunkt.
På måndagsmorgnar bjuder vi behövande på en frukost.
Vidare en gång i månaden har vi en ” Kupa”, benämnt vinter, vår, sommar och höst beroende på vilken årstid det är. På dessa kupor har vi frågesport, spelar bingo och fikar.
Under senaste året har vi varit mycket engagerade som vaccinationsstödjare i samarbete med Regionen och Länsstyrelsen. Vi har haft ca 30 frivilliga involverade och totalt har vi lagt ned ca 3200 timmar. Det känns så bra att kunnat hjälpa till med detta. Vi har även vid två tillfällen haft vaccineringen på Röda Korset.

Läxhjälp är ett annat område som vi engagerar oss mycket i. Under pandemin mest digitalt men numera fysiskt. En gång i veckan på Staffangymnasiet och en gång i veckan på Somaliska föreningen och däremellan av och till på Kupan.

Flyktinghjälpen har behövt komma igång igen, ännu inte så mycket för folk ifrån Ukraina utan mera för de som kom runt 2015 och vill ha familjeåterföreningar m.m.
Vi är mycket engagerade i Ukrainahjälpen, vi har hittills samlat in ca 275 000 sek bl.a. ifrån ett evenemang som vi gjorde tillsammans med multisportare och motionärer som hette ”Spring och cykla för Ukraina”. Det samlades in pengar genom sponsorer och genom korv- och fika försäljning. Vi är även en del i kommunens nätverk där vi tar emot och lämnar ut kläder, skor och sängkläder. Vi har skapat ett eget rum för detta på Skolhusgatan 3.

Tillsammans med Stenös Vänner har vi tjänsten Fixarhjälp, som vänder sig till äldre som behöver hjälp med saker som inte behöver särskild yrkeskunskap. Hjälpen är både inomhus och utomhus. Tjänsten är helt gåvobaserad, vilket innebär att den är kostnadsfri men man får gärna skänka en gåva.

Hoppas ni alla har det bra och att ni kommer in på Kupan så vi kan träffas.
Med många varma hälsningar och förhoppning om att ni får en skön och trevlig sommar!

Kenneth Mårtensson
Ordförande
Röda Korset Söderhamnskretsen, mobilnr 0730-251701