Gotlands Västra rödakorskrets stämma 2024

Välkommen till vår Kretsstämma på Wisby Strand, lördag den 2 mars kl. 15

Efter stämman bjuds du på fika innan Mässan öppnar kl. 17

Anmäl ditt deltagande snarast till;
christina.schreuder@redcross.se
eller telefon; 073 346 25 00

Läs mer om mässan under NYHETER, eller...
Klicka här!

Välkommen!