Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar i Visby

Visby

Rödakorsvärdar på Korpen och på Visby lasarettet

Rödakorsvärdarnas uppdrag är att hjälpa patienter att hitta rätt på Korpen och lasarettet och finnas till hands för dem som inte har en anhörig med sig och behöver hjälp och stöd i samband med vårdbesök. Värdarna visar vägen till de olika avdelningarna och mottagningarna och följer med om patienten vill och behöver. De rullstolsburna patienterna kan få hjälp att komma till rätt mottagning/avdelning och blir hämtade därifrån. Även besök på apotek och restaurang kan ingå i uppdraget. Värdarna kan också hjälpa till att beställa sjukresa eller taxi. Under ett år får ungefär 10 000 personer hjälp till ett bättre vårdbesök.

Vi vill bli fler! Rödakorsvärdarna är mycket uppskattade och har funnits i 20 år. Flera av de frivilliga har varit med sedan starten och trivs väldigt bra med sina uppdrag, men vi behöver bli fler! Om du eller någon annan du känner är intresserad av att bli värd på Korpen eller på Visby lasarettet är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss så berättar vi mer om uppdraget.

Kontakta Visbykretsens ordförande Christina Schreuder: 0733-462500.

Kontakta verksamheten

Christina Schreuder