Första Hjälpen - kunskapsspridning

Första hjälpen barn

På grund av Coronaviruset är alla våra fysiska kurser inställda. Startar i början på 2022.

Vi hänvisar till våra webbutbildningar på redcross.se

Kontakta verksamheten