Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Halmstad

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi ska vara rustade för att finnas på plats oavsett om krisen som sker är stor eller liten, samhällelig eller personlig.

I Sverige ska Svenska Röda Korset överallt i landet kunna svara på en kris inom 24 timmar.

Vår krisberedskapsgrupp samverkar med kommunens säkerhetsansvariga och vår mobilisering sker tillsammans med Första hjälpengruppen. Verksamheten leds av en insatsledning.

Om du är intresserad av att göra en samhällsinsats vid kris är du hjärtligt välkommen! 

Hör av dig till frivilligledare Magdalena Engelsz med mejl till magdalena.engelsz@redcross.se om du är intresserad av att ingå i gruppen eller vill veta mer.

Kontakta verksamheten

Magdalena Engelsz

Telefon: