Föreningsinformation

Nu har alla kretsar i Laholm satt igång många verksamheter igen efter sommaren. Kontakta din krets/ rödakorsgrupp för info om verksamheter i din närhet. Just nu kraftsamlar vi för Ukraina.