Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Besöksverksamheten motverkar ensamhet och isolering. Tanken är att göra vardagen trivsam och meningsfull. En guldkant på tillvaron. Telefonnummer 0720 61 61 02 . Du når oss säkrast torsdagar mellan 10-12.