Det här gjorde vi 2022!

Åre kommuns rödakorskrets 2022

 

 År 2022 har varit ett år av stora förändringar för Åre kommuns rödakorskretsar.  Efter sammanslagningen i början av året av Hallenbygdens rödakorskrets och Västjämtlands rödakorskrets har vi byggt nya rutiner, mötesformer och lärt känna varandra. 

Vi har också skickat in cirka 70 000 kronor till olika rödakorsinsamlingar och Världens barn. Vi har erbjudit Åre kommuns invånare billiga secondhandkläder och möjlighet att träna Första Hjälpen på våra dockor på Övningshubben. 

 

Styrelsen

De första två månaderna av året arbetade vi med att lägga ner Västjämtlands rödakorskrets och förbereda för namnbytet av Hallenbygdens krets och mottagande av den tidigare kretsen i Västjämtland. Besluten togs på respektive årsstämma i februari och den ”nya” kretsen kunde hålla ett konstituerande möte den 27 februari. Vi valde namnet Åre kommuns rödakorskrets.

 

De flesta styrelsemötena under året hölls digitalt, som hybridmöten. Vi köpte in en bärbar dator till Hallen för att underlätta digitala möten och utbildningstillfällen för de fem styrelsemedlemmar som bor i området. Det har inneburit att vi sluppit milslånga resor på hala vintervägar.

Den nya styrelsen har haft sex styrelsemöten under 2022.

Ett av mötena var ett längre arbetsmöte på Brinkeboda i april som uppstartsmöte. Vi hade också ett socialt möte den 18 december med jullunch i Ottsjö.

 

Den nya styrelsen har under året bestått av: 

Marcella Simms, ordförande

Kristina Sunding, vice ordförande

Anders Jerresand, kassör

Lena Leipe, sekreterare

Ulla Granlöv, ledamot

Dan Sunding, ledamot

Ewy Dahl, ledamot 

Cecilia Agri, ersättare

Hanna Sjödin, ersättare 

Aili Ericsson, ersättare

Valberedning:  Willy Granlöv, två vakanta poster        

Revisorer: Tomas Laula och Ingemar Eriksson

 

 

Insamling

Under året har vi haft ett tiotal bössor utplacerade i butiker och lokaler runt om i Åre kommun, vi har under året lyckats placera ut bössor i ytterligare minst två butiker som inte tagit emot bössor tidigare. Vi har nu 10 bössor utställda, som vi tömmer regelbundet. Vi har också stått med bössor på centrala ställen i Hallen, Järpen, Åre och Duved och samlat in pengar med hjälp av bössor och swish.

Den 24 februari 2022 attackerade Ryssland Ukraina. Vi deltog i Röda Korsets Akutinsamling till Ukraina och har samlat in sammanlagt in 54 388 kronor under året varav 24 082 kronor kom från försäljning i Hallens Kupa. Vi bidrog med 5000 kronor till insamlingen till Afghanistan, 1413 kronor till insamlingen ”På plats i världen” och till insamlingen ”Kris och katastrof”, 570 kronor. Till Världens barn har vi skickat 8332 kronor och de har även mottagit flera swishar direkt till sin insamling via våra bössor.

Aktiviteter som Brödbingo i Hallen och bord på julmarknaden i Ottsjö har också varit sätt att dra in pengar både till insamling och verksamheter.

 

Våra verksamheter utöver insamling

 

Kupan i Hallen

Femton frivilliga i Hallen har hållit Kupan i Hallen öppen, trots att smittspridningen av Covid inte var borta. Försäljningen bidrog med 24 082 kronor som gått till Ukraina insamlingen. 

Kupan har också haft speciella aktiviteter före jul.

Kupan i Hallen var också beredda med kläder till eventuella ukrainska flyktingar till Åre. Det kom dock inga ukrainska flyktingar som behövde kläder till Åre kommun.

 

Övningshubb för Första hjälpen

Vi har drivit Första Hjälpen Hubben i kommunen och erbjudit 51 övningstillfällen och 20 personer har deltagit. Vi har rekryterat ytterligare en frivillig som nu är utbildad övningsledare och därmed är vi nu tre övningsledare på Hubben.

Vi har inlett samarbete med Studieförbundet Vuxenskola och driver nu Hubben i deras lokaler och i samarbete med dem.

 

Deltagit i kommunens Medborgardialog

Utöver detta har vi aktivt deltagit i Åre kommuns Medborgardialogarbete om hur vi skapar en meningsfull fritid för alla i kommunen.

Som ett resultat av Medborgardialogen undersöker vi nu möjligheten att tillsammans med andra föreningar starta ett Allhus i Järpen.

 

 

Ny Behovsundersökning och ny Kris-och beredskapsplan

Vi har gjort en Behovsundersökning där vi kom fram till att behoven av insatser från Röda Korset är störst i områdena kring Mörsil och Järpen.

Vi har gjort en Kris- och beredskapsplan för Åre kommuns rödakorskrets. 

Vi har skickat en person på utbildning till insatsledare. Vi har nu två utbildade insatsansvariga/ledare i kretsen.

Vi har också inlett samarbete kring krisberedskapsarbete med omkringliggande kretsar.

 

Medlemmar

Vi hade i slutet av året 137 medlemmar.

 

Bli medlem du också!