Verksamhetsplan 20/21

Publicerad av: Ulrika Eriksson, den 4 maj 2021.

Verksamhetsplan för Berg rödakorskrets år 2020/2021

Verksamheten fortsätter inom de tre områden som beslutades om hösten 2019:

Äldre, mötesplats, krishantering.

·        Äldrebesök av i första hand Gunvor Eising på äldreboenden.

·        Mötesplats. Tills vidare fortsatta träffar på torsdagar i Studiefrämjandets lokal.

·        Krishantering. Ta fram lokal handlingsplan och försöka få igång samarbete med kommunen.

Ett arbete skall påbörjas med att göra en behovsundersökning enligt Röda Korsets mall. Målet är att hitta utsatthet i kommunen.

Anhörigträffarna fortsätter som förut. När Kupan i Åsarna läggs ner blir alternativet att träffas på Big Moose och tillsammans äta lunch.

Hackåsgrupen fortsätter som tidigare med sortering vid Kupan i Östersund.

Vi planerar att ha medlemsmöten på olika platser i kommunen. Försök skall göras att ha olika teman, både på medlemsmöten och mötesplatser.