Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Kriberedskap

Krokom

Vi har viss beredskap för att kunna bidra vid en större olycka eller annan plötslig händelse i Krokom. Vill du vara med att hjälpa till, allt från att servera fika till att ge krisstöd, kontakta ansvarig för vår krisberedskap.

Kontakta verksamheten

Håkan Gilljam

Telefon: