Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning syftar till att stärka personers egenmakt till att fatta egna välgrundade beslut. Därigenom kan individers motståndskraft stärkas och bidra till en ökad känsla av kontroll och bättre hälsa hos den enskilda. Verksamheten är ett viktigt led i Svenska Röda Korsets humanitära arbete för att minska och lindra mänskligt lidande.

Migrationsrådgivningen tillhandahåller råd, stöd och kvalitetssäkrad information i enlighet med våra kriterier och grundprinciper.  Det ingår även att göra säkra hänvisningar till tredje part när det är aktuellt.

Till migrationsrådgivningen kan personer vända sig med frågor om:

  • asyl, familjeåterförening och lagen om mottagande av asylsökande (LMA)
  • efterforskning av saknade familjemedlemmar, intyg om fångenskap och resestöd
  • återvändande

Kontaktvägar till Migrationsrådgivningen

Telefon: Telefontid på onsdagar mellan klockan 9–12, telefonnummer 020 41 50 00.

Hit kan asylsökande och migranter hänvisas men även hjälpare som till exempel volontärer, kommun- och regionanställda, offentliga biträden, vård- och skolpersonal, företrädare för andra organisationer och enskilda som kommer i kontakt med målgruppen

Kontaktformulär: Kontakta Migrationsrådgivningen via externwebben genom att använda kontaktformuläret som finns tillgängligt på https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/kontakta-roda-korset Kontaktformuläret kan användas av den hjälpsökande själv eller av en kontaktperson.