Om oss

Östersunds Rödakorskrets

Östersunds kommun har tidigare bestått av tre kretsar, Storsjökretsen, Frösö Rödakorskrets och Lit-Häggenås-Kyrkås Rödakorskrets. Dessa har tidigare samverkat i ett samverkansråd. Från 2019 har dessa tre kretsar gått ihop i en gemensam kommunkrets och bytt namn till Östersunds Rödakorskrets. 

Det lokala arbetet i olika delar av vår kommun finns dock kvar som förut, även om vi nu är en gemensam krets. Det arbetet är organiserat via två nystartade grupper: Frösö rödakorsgrupp och Häggenås-Lit-Kyrkås rödakorsgrupp

Läs mer föreningsinformation om Östersunds rödakorskrets

Vårt uppdrag är tydligt:

Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande. Var det än uppstår, vem som än drabbas.

Vårt arbetssätt

Gemensamt för Röda Korsets arbete är också att vi verkar på flera nivåer: vi engagerar oss i socialt frivilligarbete på hemmaplan, men vi är också engagerade i det internationella arbetet. Vi skapar verksamheter för att möta de behov vi ser i vårt närsamhälle, men vi försöker samtidigt också att påverka makthavare att ta sitt ansvar för människors utsatthet.

Första hjälpen-gruppen

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. I vissa situationer kan även behovet av krisstöd vara akut. 

Röda Korsets Första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap. När en olycka sker kan de snabbt vara på plats för akuta insatser. Det kan ske på eget initiativ eller genom förfrågan från exempelvis en myndighet. Tillfällen då svenska Första hjälpen-grupper varit på plats är vid:

 • Skogsbränderna sommaren 2018
 • Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017
 • Flyktingmottagandet 2015-16

Första hjälpen-grupperna kan också bokas vid publika evenemang som festivaler, konserter eller idrottstävlingar. Exempel på evenemang där vi i Östersund deltagit är:

 • Storsjöyran
 • Storsjöcupen
 • Special Olympics

Gå med i Första hjälpen-gruppen!

Målsättningen för oss är att finnas där det samlas många människor och där det kan hända att någon skadas eller blir sjuk.

Deltagarna i första hjälpen-grupperna arbetar helt ideellt på sin fritid. Intäkterna från uppdragen används till utbildning, sjukvårdsmateriel och utrustning. Grupperna anlitas av uppdragsgivare som tex föreningar, företag, kommuner och räddningstjänst. Uppdragen kan vara allt från kvällar på stan, festivaler, idrottstävlingar till stora företagskonferenser.

För att ingå i Första hjälpen-gruppen krävs att du har fyllt 18 år. Från 16 år får du delta som praktikant. För att kvalitetssäkra kunskaperna genomför alla förstahjälpare årligen ett behörighetsprov. Därutöver tillkommer repetitionsövningar. Du behöver också ha genomgått grundutbildningen på 60 timmar. Då får du lära dig om:

 • Första hjälpen/Hjärt- och lungräddning
 • Allergi, Astma, Diabetes och Epilepsi
 • Sår- och brännskador
 • Förgiftningar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Arbets- och fritidsskador
 • Rödakorskunskap och organisationskunskap

Låter det intressant för dig? Kontakta Första hjälpen-gruppens gruppledare Cecilia Agrii på e-post: fhg@cecilia-agri.info

Familjeåterförening och efterforskning

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. 

Internationellt benämns verksamheten Restoring Family Links, RFL som är ett samlingsbegrepp för rödakorsrörelsens världsomspännande arbete för att hjälpa familjer som splittrats och förlorat kontakten med anhöriga i krig, konflikt, naturkatastrof flykt och migration.

Vill du ha hjälp och stöd med familjeåterförening eller efterforskning, kan du kontakta Irene Fregelin på telefonnummer 076-149 94 10. Eller via e-post: irene.rodakorset@gmail.com.