Jönköpings kommuns rödakorskrets

I oktober 2021 gick de tidigare kretsarna Grännabygden, Huskvarna, Jönköping, Norra Mo, Skärstad och Tabergsådalen samman i en gemensam krets med gemensam styrelse.

Det nya namnet är Jönköpings kommuns rödakorskrets.

Kontakt: Röda Korset, Klostergatan 3, 553 17 Jönköping, 036-15 01 19, jonkoping@redcross.se

Ordförande: Peter Gustafsson 070-686 02 34

Övriga i styrelsen:

Vice ordförande Berith Andersson, kassör Ulla-Britt Johansson, sekreterare Åke Haraldsson, ledamöter Marie-Louise Friberg, David Hallberg, Mony Karlsson, Inga-Lill Melin och Gun-Britt Sabelstierna.


Välkommen till årsstämma 2022!

Medlemmarna i Jönköpings kommuns rödakorskrets är välkomna till årssstämman.

Tid: Torsdag 24 februari 2022, klockan 18.30 

Plats: Frälsningsarméns lokal, Klostergatan 1, Jönköping 

Se kallelse och dagordning nedan!


Strategisk inriktning

Svenska Röda Korsets Riksstämma har fastställt en strategisk inriktning för åren 2020-2023.

Beslutet innebär att vi har en viktig resa framför oss genom fyra viktiga utvecklingskliv i Sverige till år 2023. 

Ett av utvecklingskliven handlar om att kraftsamla i varje kommun:

För att möta en snabbt föränderlig omvärld och en utveckling där kretsar sedan lång tid går samman, stärker vi Svenska Röda Korsets lokala kapacitet genom att kraftsamla kring en krets per kommun, med sikte på att organisationsförändringen är genomförd till år 2023.

Genom att satsa på lokala rödakorsgrupper knutna till kretsarna säkerställer vi närvaro och verksamheter över hela kommunerna.

Här kan du läsa om Röda Korsets Strategisk inriktning 2020-2023

Årsstämma 2022:

2021:

22 februari 2021 - Skärstad rödakorskrets

Post eller mejlröstning, se handlingar nedan.

23 februari 2021: Huskvarna rödakorskrets

Digital årsstämma, se handlingar nedan.

24 februari 2021: Jönköpings rödakorskrets

Observera!

Verksamhetsberättelsen
ligger längst ned på sidan, under Tabergsådalens rödakorskrets.

25 februari 2021: Grännabygdens rödakorskrets

Telefon- och digitalt möte, se handlingar nedan.

25 februari 2021 – Tabergsådalens rödakorskrets

Tabergsådalens årsstämma genomförs med poströstning. Medlemmarna har fått hem brev.

Jönköpingskretsens verksamhetsberättelse:

Protokoll Tabergsådalens årsstämma 2021: