Jönköpings kommuns rödakorskrets

Övriga i styrelsen:

1:a vice ordförande Berith Andersson, 2:e vice ordförande Inga-Lill Melin, sekreterare Anna Brita Nilsson, vice sekreterare Lena Eskilsson, kassör, Ulla-Britt Johansson, ledamot Mony Karlsson, ledamot Marie-Louise Friberg, ledamot Birgitta Leander.

Välkommen till kretsstämman klockan 18 tisdag 27 februari 2024!

Plats: Frälsningsarméns lokaler vid Klostergatan 1 i Jönköping
Förtäring: Kaffe/te, smörgås och kaka

Handlingar till kretsstämman:

  1. Kallelse och förslag till dagordning
  2. Verksamhetsberättelse 2023
  3. Årsbokslut 2023
  4. Revisionsberättelser 2023
  5. Förslag verksamhetsinriktning för 2024
  6. Budgetförslag för 2024
  7. Förslag avseende fastigheten
  8. Motion om verksamhetsledare och motion om medlemsutskick
  9. Valberedningens förslag till styrelse och lekmannarevisorer för 2024