Jönköping

Stämma i Jönköpings kommuns rödakorskrets


Klostergatan 1, Jönköping


Kallelse till stämma i Jönköpings kommuns rödakorskrets

I tider då fler människor befinner sig i utsatthet har Röda Korset en viktigare roll 
än någonsin. Utmaningarna ökar med fler stora katastrofer och konflikter och en 
ökande ojämlikhet. Därför behöver vi varenda kraft som finns i samhället som vill
bidra till att bygga gemenskap och till att minska människors lidande i utsatta 
situationer. 
Varmt välkommen! I år kommer varje verksamhetsgrupp och projektet Ung 
hållbarhet få visa bilder från sin verksamhet för att synliggöra det viktiga arbete 
som de gjort i vår krets.
Datum: Tisdag 27 februari 2024 kl 18.00
Plats: Frälsningsarméns lokaler på Klostergatan 1, Jönköping
Förtäring: Kaffe/te, smörgås och kaka

Handlingar:

Handlingarna till kretsstämman hittar du här: Om oss/Föreningsinformation

Motioner:

Om du vill ge in en motion behöver den ha kommit styrelsen senast 
12 februari 2024. Enklast är att mejla till anna.martensson@redcross.se.

Anna Mårtensson
Kretsordförande