Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Röda Korset har alltid varit en naturlig del i krisberedskapen, internationellt, nationellt och lokalt. Vi jobbar tillsammans med myndigheter och andra aktörer.

Vi kan vara ett stöd vid små lokala händelser som olyckor, bränder och översvämningar.

Men vi kan också var ett stöd vid större störningar som långvariga elavbrott, pandemier, katastrofer eller flyktingströmmar.

I Jönköpings kommuns rödakorskrets arbetar vi nu med vår lokala krisplanering och start av krisberedskapsgruppen. Vi har kontakt med Jönköpings kommun, som bland annat behöver personal till de trygghetspunkter kommunen erbjuder invånarna vid störningar och kriser. 

Vill du vara med?

Det krävas inga förkunskaper. Du behöver varken vara ung eller vältränad. Det viktigaste är ditt engagemang och intresse för att hjälpa till. Det finns uppgifter till alla. Vi kommer att informera och utbilda, så att du känner dig trygg i din roll.

Kontakt: Claes-Göran Ekhall, cg.ekhall@telia.com 

En kvinna som hjälper till att lasta vattenflaskor.
Nu bygger vi krisberedskapsgruppen i Jönköpings kommun.

Kontakta verksamheten

Claes-Göran Ekhall

Telefon: