Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Jönköping

Kontakta verksamheten

Claes-Göran Ekhall

Telefon: