Om oss, Röda Korset i Mullsjö

Välkommen till Röda Korset i Mullsjö

Röda Korset finns på plats i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men uppdraget är detsamma oavsett var vi befinner oss – att kämpa för att förhindra och lindra mänskligt lidande i vår värld, var och när det än förekommer.

Lokalt i Mullsjö kommun är vi en liten förening med ett 80-tal medlemmar och några få personer som aktivt deltar i vårt arbete. Medlemskapet är det viktigaste stödet för att vi ska kunna ha lokal verksamhet.

Vi jobbar med lokala aktiviteter och gör insamlingar för nationella och internationella hjälpinsatser.

Våra lokala aktiviteter:

Cykling utan ålder - ingen ska lämnas ensam!
Cykling utan ålder, CUÅ är en verksamhet som vi har jobbat mycket med de senaste åren, där frivilliga cykelpiloter erbjuder äldre personer och personer som inte kan komma ut på egen hand, cykelturer i specialbyggda trehjuliga el-assisterade taxicyklar. Syftet med verksamheten är att motverka ensamhet. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför ofta isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet.

Tårtbjudning
Varje vår ordnar vi tårtbjudning på Margaretas Park och demensboendet Björkgården. Från och med pandemin har vi fått lämna in tårtor som personalen serverar för de äldre. Tidigare har vi fått komma in och serverat och haft en härlig fikastund med de boende.

Utbildning barnolycksfall/HLR
Vi anordnar gratis olycksfallsutbildningar, med endast en ringa avgift för fika. Under coronapandemin har vi pausat denna verksamhet, men återupptagit under hösten 2023 med barnolycksfall/HLR-utbildning. Till hösten 2024 planerar vi två utbildningar i oktober, en utbildning i barnolycksfall/HLR och en vuxen olycksfall/HLR.

Insamling
Vi ordnar insamlingar och lotterier för att kunna stödja olika insamlingsändamål som jobbar både förebyggande och med akuta insatser i Sverige och världen över.

Varje år på hösten samlar vi in för Världens barn och på våren, vid Påsk samlar vi in för att stödja Röda Korsets insatser i kriser och katastrofer nationellt och internationellt.

2024 planerar vi en insamling på EU-valdagen. Insamligens mål är ekonomisk stöd för den lokala verksamheten.

Vårt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper:

HUMANITET arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att värna respekten för människovärdet.

OPARTISKHET vi gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt.

NEUTRALITET tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi.

SJÄLVSTÄNDIGHET Röda Korset är en självständig förening. Som nationell rödakorsförening hjälper vi staten på det humanitära området.

FRIVILLIGHET Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare. 

ENHET I varje land får endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening.

UNIVERSALITET Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra.