Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Krisberedskapsplanen är färdigställd. Vid önskemål om detaljerat innehåll var god kontakta oss via kupan.tranas@redcross.se.