Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Sjuhusvärdar är volontärer som hjälper besökande till rätta vid Tranås vårdcentral. Verksamheten är tillsvidare vilande.