Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingsgrupp Rydaholm Horda

Kontakta verksamheten

Mari-Louise Sibbmark

Telefon:

Fler verksamheter i kommunen