Föreningsinformation

Kretsstämman genomfördes 2024-02-26 med 44 medlemmar närvarande.

Årsberättelser och ekonomisk redogörelse finns tillgängliga  här på hemsidan.