Sömnadsverksamhet

Sömnadsverksamhet

Social samvaro är viktigt samtidigt som det tillverkas varor som genererar pengar till katastrofhjälp.

Vi har tre grupper som träffas regelbundet under vinterhalvåret, 

Vena, en gång i månaden i Sockenstugan. Mörlunda, måndagar kl 13 - 15 i Lundagådens samlingssal.

Målilla, tre gånger under våren och hösten, tisdagar 14 -16 i Skeppet

 

Kontakta verksamheten