Sömnadsverksamhet

Vi bedriver olika sömnadsverksamheter, både för ett socialt sammanhang och för försäljning i våra second hand-butiker.

Sömnadsverksamhet

Sömnadsverksamhet

Social samvaro är viktigt, dessutom tillverkas varor som genererar pengar till katastrofhjälp.

Vi har tre grupper som träffas regelbundet under vinterhalvåret: 

  • Vena, en gång i månaden i Sockenstugan.
  • Mörlunda, måndagar kl 13.00-15.00 i Lundagådens samlingssal.
  • Målilla, tre gånger under våren och hösten, tisdagar 14.00-16.00 i Skeppet.

Kontakta verksamheten

Ann-Louise Carlsson