Krisstöd

En akut krissituation så som en svår händelse innebär ofta lidande och stress. Vi erbjuder ett psykologiskt stöd som en del av vår krisberedskap.

Krisstöd

Lokal krisberedksap

Älvsbyn