Boden

Kretstämma/Årsmöte


Drottningatan 15, Rödakorsets Hus, Boden


Inbjuden till Kresstämma/Årsmöte

Onsdag 28 februari 2024 kl 18.00

 

Program:

Välkomstanförande och aktuell information

Stämmoförhandlingar

Rast med förtäring

Utdeling av utmärkelser

Avslut

 

Fullständig dagorning mm. erhålls vid stämman

För den som önskar läsa stämmohandlingarna i förväg, finns dessa på Röda Koserts Hus

fr o m 14 februari 2024

 

OBS!

För att kunna beställa förtäring är vi tacksamma för anmälan till telefon 0921-144 70

eller på e-post: krets.boden@redcross.se

Anmälan senast onsdag 21 ferbruari 2024