Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksgrupp

Rödakorsvärdar i sjukvården

Bussvärdar sjuktransport Piteå - Sunderbyn

Sömnadsverksamhet

Stickgruppen