Vad gör vi med pengarna?

Fördelning

Insamlade och förtjänade pengar (från Kupan) fördelas enligt följande:

I första hand fördelas pengarna LOKALT, t ex sommarresa för barn i kommunen, aktiviteter för ungdomar senare i höst, sommarfest mm.

I andra hand till internationell hjälpverksamhet.

Redovisning

I butikerns (Kupan) finns en anslagstavla där man kan se  
a) hur mycket som samlas in i bössorna
b) Kupans årliga omsättning
c) vad pengarna har gått till

 

 

Redovisning och fördelning av pengar