Välkommen till Röda Korset i Södra Närke!

Vår krets - Askersund-Lerbäcks Rödakorskrets - omfattar Askersunds kommun. 

Ordförande i kretsen är Ulla Neander. Hon kan nås på tel 070-798 73 19 eller via e-post ulla.neander@gmail.com

Du kan också e-posta till askersund.lerback@redcross.se

Vår butik hittar du på Sundsbrogatan 16 - nära torget. Här gör man inte bara fynd utan hjälper också de som är i nöd!

Hur vi arbetar i Askersund!

Verksamheter

Vår verksamhet består till största delen av secondhandbutiken Kupan.

För övrigt driver vi:

  • anhörigstödgrupp i samarbete med kommunen
  • besök på äldreboende 

Vi har också en del tillfälliga aktiviteter, till exempel adventskaffe och försäljning av lotter på marknader.

 

Kaffebordet
Här kan man sitta ner en stund och dricka en kopp kaffe.
Från butiken
Svenska Röda korset Askersund
Fynda i vår butik
Från butiken
Fynda i vår butik
Vi ändrar innehåll hela tiden. Fynda nu!