Välkommen till Röda Korset i Södra Närke!

Vår krets - Askersund-Lerbäcks Rödakorskrets - omfattar Askersunds kommun. 

Ordförande i kretsen är Ulla Neander
Hon kan nås på tel 070-798 73 19 eller via e-post ulla.neander@gmail.com

Du kan också e-posta till askersund.lerback@redcross.se

Vår butik hittar du på Sundsbrogatan 16 - nära torget. 
Här gör man inte bara fynd utan hjälper också de som är i nöd!

Hur vi arbetar i Askersund!

Verksamheter

Vår verksamhet består till största delen av secondhandbutiken Kupan.

För övrigt driver vi:

  • anhörigstödgrupp i samarbete med kommunen
  • besök på äldreboende 
  • läxhjälp/lästräning på grundskolan
  • stöd i händelse av krissituation
  • samarbete med andra organisationer i form av "Äntligen hemma"

Vi har också en del tillfälliga aktiviteter, till exempel adventskaffe och försäljning av lotter på marknader.

 

Från butiken
Svenska Röda korset Askersund
Fynda i vår butik
Från butiken
Fynda i vår butik
Vi ändrar innehåll hela tiden. Fynda nu!
Fynda i vår butik
Kom och kolla i vår butik. Alltid intressant och spännande.