Kretsstämma Söndag den 12 februari kl 15:00.

Medlemmar i Degerfors Rödakorskrets är välkomna på kretstämma.

Söndag den 12 februari kl 15:00 i  Folkets Hus c-sal

Här finns kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.