Kretsstämma

Välkommen till Hallsbergskretsens årsstämma!

Stämman hålls den 29 februari kl 19.00 i Equmeniakyrkans lokaler, Trädgårdsgatan 7, Hallsberg. den inleds med information från beredskapsdirektör Stina Sjölin. Efter avbrott för fika blir det sedan sedvanliga stämmoförhandlingar.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hallsbergs rödakorskrets
Pålsboda Rödakorsgrupp
Sköllersta rödakorsgrupp