2022 års kretsstämma

Publicerad av: Eva Sunneborn, den 20 januari 2022.

Stämman i år kommer, av pandemiskäl, att hållas digitalt tisdagen den 1 mars kl. 19.00. Den tidigare planeringen är alltså ändrad. I kallelsen anges hur man anmäler sig till stämman. Deltagarna får sedan detaljerade instruktioner om hur man ansluter till mötet, med dator/läsplatta eller genom att ringa in.