Beredskap

Beredskap för olika typer av kriser och katastrofer har blivit en allt viktigare fråga. Under Hallsbergsmässan, som i år genomfördes den 17-18 maj, fanns vi med i en monter med temat "Beredskap - Är du förberedd om det krisar?". Ansvarig för montern var Hallsbergs kommun och förutom Röda Korskretsen var bl a FRG (frivilliga resursgruppen) representerad. Vi informerade om hur vi på  olika sätt arbetar med beredskapsfrågan. Vi från Röda Korskretsen visade även upp vår krislåda och vi berättade förstås också om andra delar av vår verksamhet. 

Hallsbergsmässan