Krisberedskap

Publicerad av: Eva Sunneborn, den 2 mars 2022.

Ordförande vid vår nyligen genomförda kretsstämma var Birgitta Rydén, krissamordnare i Hallsbergs kommun. Birgitta kommer tillbaka till oss för att leda en beredskapsövning, som ett led i kretsens sedan tidigare pågående arbete med en krisberedskapsplan. Alla intresserade medlemmar är välkomna att delta i denna övning, som hålls den 4 april kl. 19.30 i Kupans lokaler, Hallsberg.