Stämma i Röda Korsets Hallsbergskrets

Hallsbergskretsen av svenska Röda Korset har hållit stämma för år 2024. Vid stämman fanns länets beredskapsdirektör Stina Sjölin och kommunens säkerhetssamordnare Birgitta Rydén på plats. Stina höll föredrag och svarade på frågor från deltagarna. Birgitta ledde årsmötesförhandlingarna. Båda uttryckte stort erkännande för kretsens verksamhet, som presenterades både i verksamhetsberättelsen och i verksamhetsplanen för 2024.

Vid valen omvaldes alla funktionärer. Dessutom nyvaldes Marianne Oscarson till styrelsen och Yvonne Gustafsson till valberedningen. Ordförande i kretsen är fortfarande Lars-Åke Stenström, vice ordförande är Marie Johansson, kassör Ola Sjölin, sekreterare Ewa Sunneborn och vice sekreterare Christina Gabrielsson. Under året kommer några offentliga träffar att genomföras kring krisberedskap och flera utbildningar för att kunna vara redo vid eventuella kriser. Mycket annat kommer också att hända i kretsen!                                                                                          

Lars-Åke Stenström

 

 

Vår!