Stöd till Ukraina

Publicerad av: Eva Sunneborn, den 2 mars 2022.

Vid gårdagens kretsstämma beslutades bland annat att kretsen ska bidra med 25 000 kronor till Röda Korsets insater i Ukraina. Konflikten i Ukraina slår hårt mot människor och hjälpbehoven växer snabbt. Röda Korset är på plats i landet och vid gränserna för att rädda liv och hjälpa drabbade människor.

Vid stämman valdes vidare följande personer att ingå i styrelsen: Lars-Åke Stenström, ordförande, Marie Johansson, Ola Sjölin, Christina Gabrielsson, Inger Hellqvist, Elmira Niftullaeva, Siv Thorell, Gunbritt Ahlgren, Monica Eriksson, Valda Niklasson, Anette Boo och Ewa Sunneborn. Till revisorer valdes Per Ager och Gunnar Svedlund, revisorssuppleant Berndt Gahm. Till valberedning valdes Ulla Nybom och Jan Almblad.